yön eylem

endüstri mühendisliği anabilim dallarından.