yüksek seçim kurulu

anayasal bir kuruldur.
parlamenter demokrasinin en güçlü ve bağımsız olması gereken organlarından biridir.
anayasa ve türk milleti adına ve seçim kanunu hükümlerine göre kararlar almak zorundadır.
akp döneminde, tüm işlevini yitirmiş ve bir siyasal partinin güdümüne sokulmuştur.
bu durum, seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik sistemin sürekliliğini tehdit etmektedir.
cumhurbaşkanı ve hükümetin oyuncağı haline gelen kukla kurul. üstelik kurulun çalışma esaslarına dair ilgili kanun ve tüzükler hiçe sayılarak.

hiçbir parti döneminde görevi seçim adaletini sağlamak olan bu kurul, günümüzdeki kadar yönlendirilip söylenileni yapan bir maşa haline getirilmemişti.
müşahitlerin ellerindeki tutanaklar ile sisteme girilen verilen karşılaştırılmasını önlemek amacıyla, web sitesini kapatmış.
hamdolsun!

(bkz: seçim hilesi)
2017 başkanlık referandumu'nun güvenilirliğini zedeleyen kararlar alan kurum. oy pusulası ve oy zarfları mühürsüz de olsa geçerli saymıştır. başkanı sadi güven'dir.
2015 yılında tehlikeyi görmüş olacağız ki dün yaşanan senaryonun fragmanı niteliğinde olan entry'ler girmişiz.
- 1839'dan 2017'ye kadarki meşruti-cumhuri tüm kazanımların içine alenen sıçan kurul.
- oylanan anayasa değişikliğine göre "ülkedeki seçimlerin sonuncusu" işlevinde olan referandumun, emredildiği üzere "evet" ile sonuçlanmasını sağlayarak "organize hile"ye çanak tutan organ.