yuvayı dişi kuş yapar

kadının ekonomik yaşama atılmadığı devirlerin kadına bakış açısı. kendi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulduğunda doğru bir önerme. erkek çalışınca, evde boş boş oturmasına rıza gösterilmeyen dişiye yuvayı çekip çevirme görevi verilir. nedir bunlar: rende, süzgeç eksikse temin etmek, yırtılan donu yamalamak, yorgun argın ve azgın bir şekilde eve gelin herifi memnun etme, sabah ezanından önce su ısıtma ve çocuk yoksa doğurma gibi. müşterek denilen hayat ile alakası var mı yok mu tartışılır. ancak kadının bütün tecrübesine ve potansiyel kabiliyetine şüphe ile bakan ataerkil yapının cinsiyetçiliğini ifade etmesi su götürmez bir hakikattir.
erkek ise o koca kıçıyla o yuvanın üstüne evin reisi sıfatıyla oturur.

(bkz: ev hanımı)
(bkz: soyadı)