z raporu

genelde mesainin bittiğini işaret eden kasa fişidir.