zerdüştlük

zerdüştlük, mö 18. ve 15. yüzyıllar arasında kurulmuş olan, dünyanın en eski tektanrıcı dinidir. kurucusu, aynı zamanda bugünkü iran'da eski pers topraklarında yaşamış varlıklı bir adam olan zerdüşt idi.

zerdüşt, 30 yaşında vahiy aldığında, yerel çoktanrılı dine bağlı bir rahipti. iyi ve kötüden sorumlu olan bir tek tanrı, ahura mazda, olduğunu ona anlatan bir melek tarafından ziyaret edildi (zerdüştlük, aynı zamanda bazen bu tanrıdan isimlendirilerek mazdaizm olarak da bilinmektedir). ahura mazda'nın, bir adamın dokuz katı boyunda olduğu söylenir. mükemmel bir dünya yaratmaya girişiyordu ve bu yolda hem melekleri hem de insanları işe koydu. doğal dünyayı - havasını, suyunu ve toprağını - temiz tutmanın önemine vurgu yaptı.

vahiylerden sonra zerdüşt, ahura mazda'nın öğretilerini yaymaya başladı. zerdüşt, şimdilerde zerdüştlük'ün yazmalarının merkezi bir parçası olarak görülen beş gata, şarkılar ve şiirler yazdı. avesta adı verilen tamamlanmış yazmalar, beş gata'dan olduğu kadar zerdüşt'ün müridi tarafından yazılan hapatan haiti'den de oluşur.

zerdüştlük bugün bir dünya dini olarak var olmasına rağmen, vahiylerin gelmesini takip eden on yıl içinde hiç kimse zerdüşt'ün dinine katılmadı. uygulama, her zaman küçük bir takipçi kitlesini çekti. bundan dolayı zerdüştlük, daima diğer inançlara karşı hoşgörüyü vurguladığı gibi, farklı dinleri anlama gerekliliğinin de üzerinde durdu.

ilk tektanrıcı din olmasına ek olarak zerdüştlük, ahura mazda'nın her bir kişinin kaderini belirlediği kıyamet gününe, cennete ve cehenneme inanan ilk dindi.

zerdüşt'ün cehennem tasviri oldukça korkutucudur. efsaneye göre, karanlık, dar bir yarıkta bir kuyu vardır. korkunç bir koku ve üç günün 9000 yıl gibi hissedildiği bir yalnızlık duygusu hakimdir.

zerdüştler, ateş tapınaklarında ibadet ederler. bu, biraz yanlış yorumlanmıştır; çünkü ateşin kendisine tapınılmaz, o sadece saflığın sembolü olarak görülür.

not: entryi sinan'ın ukdesi zerdüşt için girmeye başlamıştım ancak benim tanımım zerdüştten çok zerdüştlük hakkında olunca entrymi bu başlık altına aldım.
tek tanrılı ilk din. illa bir dine mensup olmak gerekiyorsa insan tabiatına en uygun olduğunu düşündüğüm dinlerden de biri.

ateşe yaptığı iddia edilen ama ateşe tapmayan sadece ateşle insan ruhu arasında bağ kurmaya çalışan bir inanış. her güzel inanış gibi bu da yaygın olduğu yerlerde devlet eli yasaklanmış hükmetmeye yatkın dinler kabul edilmiştir.

iran'da inanılmaz tapınakları var. günümüzde özellikle iran'da bu dine geçen avrupa'dan amerika'dan gelen çok sayıda batılı insan var.