11 haziran 2013 çağlayan adliyesinde avukatlara uygulanan şiddet

gezi parkı işgaline tepki gösteren avukatların maruz kaldığı 49 gözaltı, yaka paça yerlerde sürüklenen avukatlar; içeri dalan çevik kuvvetin darp ettiği avukatlar şeklinde uzayıp giden listedir.

11 haziranda yaşanan rezalet, avrupanın en büyük adalet sarayını yapıp; içine adaleti koymayı unutmanın sonuçlarıdır. hukuksuzluk ana kaynağında başlayıp çevreye zehir olarak akıtılmaya devam etmektedir. karga tulumba aksaray emniyete götürülen avukatların peşinden onlarca meslektaşı yola çıkmış olup, istanbul barosu başkanı da bu hukusuzluğun sona ermesi için başsavcı vekili ile irtibata geçmiştir.
ülkemizin adalet ve hukuk devleti olmaktan nasıl çıktığını gösteren bir diğer haberdir. gözaltıların 70 üzerine çıktığı söyleniyor. önce halk, sonra doktorlar tıp öğrencileri, devamında hukukçular. sonrasında öğretmenler ve sanatçılarla devam edeceklerdir.
gördükçe gözlerimin dolmasına sebebiyet vermiş durumdur. keşke üniversite tercihlerime hukuk yazsaydım diyorum. çünkü bu bozuk düzene karşı içimde dinmeyen bir ateş var. haksızlıklara sustukça kendimi dilsiz şeytan gibi hissediyorum. ama artık susmuyoruz, susmayacağız.
istanbul barosunun basin duyurusu. medyada yer almamaya devam edeceğini diüşünüyoruz. lütfen yayalım.

aşağıdaki european commission mail adreslerine bir kopyasını da yollayın lütfen.
newsdesk@ec.europa.eu
frederic.d-hondt@ext.ec.europa.eu

-------------------------------------
son güncelleme: 12.06.2013 16:54:41
etkinlik tarihi: 12.06.2013
-------------------------------------

halka ve avukata yönelik polis şiddeti ve terörüne derhal son verilmelidir

ülkemizde ne yazık ki, siyasi iktidarın tahrik ve yönlendirmeleriyle gittikçe artan bir polis şiddeti ve terörü yaşanmaktadır. polis, anayasal ve demokratik protesto haklarını kullanan yurttaşlara karşı hukuka aykırı olarak müdahale etmekte, karşısındakinin insan olduğunu unutarak acımasız bir şiddet uygulamakta, hukuka aykırı gaz, gaz fişeği ve plastik mermi kullanarak, ayrım gözetmeksizin yurttaşların can güvenliğini ve sağlığını hiçe saymaktadır. dün de böyle olmuş ve ne yazık ki çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. halka karşı sistematik olarak suç işlenmektedir. bunun adı polis şiddetidir ve bu şiddet pek çok görüntü ile de sabittir. bu görüntüler ve bilgiler baromuzca da arşivlenmektedir. bunlarla ilgili olarak yeni suç duyuruları da yapılacak, konu uluslararası kamuoyuna da taşınacaktır.

toplumun neredeyse tüm kesimlerine yönelik bu polis şiddeti dün bu kez, adaletin kalbi olması gereken, avukatların da çalışma mekânı olan çağlayan adliyesinde ortaya çıkmıştır. gerçekten görüntülerle de belgelendiği üzere çevik kuvvet olarak anılan polis meslektaşlarımıza saldırmış, mesleğin onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak şekilde, bir kısmını cübbelerinden çekiştirmek, sürüklemek suretiyle hukuksuz ve yoğun şiddet kullanarak yakalama işlemi uygulamıştır. yargı görevi yapan avukatların, bu görevi icra ettikleri bir mekânda, bu tür bir muameleye maruz bırakılmaları asla kabul edilemez. adliyedeki polisin görevi, avukatın da içinde bulunduğu görevlilerin görevlerini yerine getirmeleri hususundaki güvenceyi sağlamaktır. adliyede avukata müdahale etmek polisin görevi olamaz.

yasa gereğince polis tarafından ifadesi alınamayan, ancak savcının ifade alabileceği gerçeği karşısında meslektaşlarımızın adliyeden emniyet müdürlüğü’ne götürülmesi ve hastaneye şevki de asla kabul edilemeyecek bir yasadışılık ve keyfiliktir. daha ağır ve vahim olan ise, bu yöntemi tercih eden kolluğun mesleğimizi istiskal ederek aldığı tatmindir.

baromuzca yapılan girişimler sonucunda meslektaşlarımız serbest bırakılmışlardır. ancak bu durum olayın bu vahametini, yaşanan hukuksuzluğu ve şiddeti ortadan kaldırmamaktadır.

meslektaşlarımıza ve meslek onurumuza yönelen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu saldırının ve şiddetin hesabının sorulacağını tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. bu saldırı ülkemizde sayıları 80.000’lerde olan tüm avukatlara ve tüm barolara, mesleğe yapılmış bir saldırıdır. tck 6.maddeye göre yargı görevi yapan kişiler konumundaki avukatlara yönelik bu saldırı ve saldırılar, ülkedeki tüm meslektaşlarımızdan hak ettiği yanıtı alacaktır. bu tür saldırılar, hukuksuz soruşturma ve davalar, adalet savaşçılarını, baroları hak ve hukuk mücadelesinden alıkoyamaz, sindiremez ve yıldıramaz. avukatlar ve onun örgütlü gücü olan barolar, hak, hukuk, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sarsılmaz bir kararlılıkla sürdüreceklerdir. gün birlik ve ileri faşizme karşı omuz omuza mücadele günüdür.

başta siyasi iktidar olmak üzere, tüm ilgililere sesleniyor ve uyarıyoruz: yargı görevi yapan avukatlara ve barolara, halka yönelik saldırılara, hukuksuz uygulamalara, şiddete derhal son verin. aksi takdirde hukuksuzluk ve şiddetin boyutuna göre ve buna "uygun” yanıt mutlaka verilecektir. bizim anladığımız ve anlayacağımız tek dil “hukuk” tur. bu dili bilmeyen veya anlamak istemeyenler de bunu öğreneceklerdir.

kamuoyuna saygı ile duyurulur.

istanbul barosu başkanliği