abracadabra

günümüzde her ne kadar en fazla sahne illüzyoncuları tarafından kullanılıyor da olsa abrakadabra sözcüğünün kökeni antik döneme kadar gitmektedir. etimolojik olarak anlamı "söylediğim gibi yaratacağım"dır. tarihte çok önemli bir yere sahip olan bu kelimenin hastalıkları iyileştirici gücü olduğuna, sihirden koruduğuna ve kutsadığına inanılırmış. ruh çağırma ve kovma ayinlerinde abracadabra üçgenleri oluşturulurmuş .çağırırken “abracadabra” kelimesi en üste yazılır, sondan birer harf eksiltilerek aşağı doğru en altta “a” ya uzanacak şekilde bir üçgen oluşturulurmuş. kovmak için de üçgenin tersi çizilmeliymiş.

....abracadabra.....
.....abracadabr......
......abracadab......
.......abracada.......
........abracad........
.........abrac...........
..........abra...........
...........abr............
............ab............
.............a.............

kökeni avra kedabra'dır. harry potter serisinde ki avada kedavra'nın da çıkış cümlesi olduğu söylenir.