abraham harold maslow

maslow's hierarchy of needs (ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi)nin sahibi, amerikali psikoloji profesörü.
alfred adler den etkilenmiştir.
yahudiliğinden kaynaklı dışlanmış olma hissini ve yalnızlığını kitaplarla gidermeye çalışmıştır ve kendini, ağırlıklı olarak, "mükemmel insan" başka bir deyişle, ideal insan doğasını anlamaya vermiştir. çalışmaları referans anlamında önemlidir.
humanistik psikolojide en önemli isim olduğu söylenebilir.
özet manasında bir alıntı yapmak gerekirse;

"sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse, her şeyi çivi olarak görmeye başlarsınız."
köklerini ibn-i haldun'da da görebileceğiniz bir model kurmuştur.
sosyolojide, psikolojide ve örgüt yönetimi bilimlerinde bu kuramdan çokça yararlanılmaktadır...
ihtiyaçlar hiyerarşisinin temel ilkeleri şöyle özetlenebilir:
- fizyolojik ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlarımızdır. karnımız doymadan, barınmadan, korunmadan ve yeterince sevişmeden, bedensel sağlığımızı korumak olanaksızdır.
- fizyolojik ihtiyaçları karşılanmış bir insan, daha üst basamaklardaki toplumsal ihtiyaçlara ve üst benlik ihtiyaçlarına yönelebilir.
- bir insanı güdülemek istiyorsanız, ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi basamağında takıldığını saptayıp, ona göre yönlendirmeniz gerekir.

(bkz: aç ayı oynamaz)
(bkz: bir sevişse geçecek hastalığı)