açıklama

okuyucuya bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacıyla yazılan metinlerde kullanılır. düşünce yazılarında örnekleme, tanımlama, tanık gösterme yollarıyla düşünce açıklanır.