ad hominem

tartışma konusunu, tartışma konuklarına dönüştürüp, resmen kirli çamaşırları ortaya dökerek sözde savaş kazanma eylemi. özü unutup, kafa yerine ağzı çok çalıştıranın ipi göğüsleyeceğini sanması söz konusudur. çoğu tartışmanın yumruklar ya da çirkin sözlerle sonlanması kendimize olan güvensizliğimizin, başkalarını halen önyargılar ve tutucu fikirlerle değerlendirdiğimizin bir göstergesi adeta.
bir konu üzerinde tartışılırken, kişinin şahsına ya da o konu hakkındaki duruşuna, tavrına saldırmak diyebiliriz. insan karalama safsatası olarak da bilinir. ad hominemler genelde kendi mantık ve bilgi birikimleriyle bir karşıt fikri çürütemeyecek olan bilgisiz ve olgunlaşamamış insanlar tarafından kullanılır. haklı olamayacağını bilen veya tartışılan konu üzerindeki karşıt fikirleri idrak edememiş kişi, o karşıt fikirlere sahip kişinin şahsına saldırır. bu sayede de alkış toplar. ortadoğu toplumlarında da sıkça gördüğümüz bu durum, insanların nezdinde ad hominem kullanan kişinin haklı görülmesiyle sonuçlanır. bunu etrafınızdaki pek çok tartışmada görebilirsiniz. sözlükte de örneklerini görebilirsiniz.