agos gazetesi

1996 senesinden bu yana yayın yapan türkiyedeki ermeni cemaatinin gazetesi. bir zamanlar genel yayın yönetmeni olan hrant dink 2007'de bir cinayete kurban gitmişti. bu suikastin ardından agosun ismi çok sık zikredilmeye başlandı.
adını ilk defa hrant dink cinayetinden sonra duyduğum gazete, keşke hrant gitmeseydi keşke adını hiç duymasaydım.
gazetenin web sayfasındaki tanıtım metni:

""1996’da hrant dink ve bir grup arkadaşı tarafından, türkiyeli ermenilerin sorunlarını kamuoyuna anlatmak amacıyla kuruldu.
cumhuriyet döneminin türkçe-ermenice olarak yayımlanan ilk gazetesidir. demokratikleşme, azınlık hakları, geçmişle yüzleşme, türkiye’deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konularını merkeze alan bir yayın çizgisine sahiptir. türkiye ermeni toplumunun içinden çıkan bir gazete olarak agos, sayfalarını türkiye ve dünya meselelerine giderek daha fazla açmayı hedefliyor. bağımsız gazeteciliğin ve ifade özgürlüğünün alanının giderek daraldığı türkiye’de agos, özgür bir tartışma platformu işlevi de görüyor.""

http://www.agos.com.tr/tr/anasayfa
hrant dink ve arkadaşlarının cesur adımları vesilesiyle yayın hayatına başlamış ve devam eden, hrant dink'in ne kadar önemli ve değerli bir insan olduğunu anlamama vesile olan gazete. zira bu gazete ermeniler ile diğer halklar arasındaki duvarların yıkılması adına türkiye'de önemli bir yer teşkil ediyor. düşündürüyor, sorgulatıyor ve ermeni toplumunun iç dinamiklerini de türkiye siyasetini de eleştirmekten geri durmuyor. hrant dink aramızda olmasa da yoluna devam ediyor.
ötekilerin sesi olmaya da devam etmektedir. homojen dergi'nin basılı yayımlanmasıyla ilgili bizimle iletişime geçerek haber yapmışlardı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/16526/hom...