ak cehennem

yolsuzlukta, yoksullukta, enflasyonda, üretimsizlikte, adaletsizlikte, sistemsizlikte ve cehalette dünya şampiyonu olduğumuz bir dönem.
bu kabusu sona erdirecek bir seçmen kitlesi var mı gerçekten?
ya da böylesi bir faşist güç makinesinin seçimle defedilmesi mümkün olacak mı hakkaten?
onlardan beter zebani olamazsak ayıbımızdır, azdan da az gider zaten.