ak cehennem

yolsuzlukta, yoksullukta, enflasyonda, üretimsizlikte, adaletsizlikte, sistemsizlikte ve cehalette dünya şampiyonu olduğumuz bir dönem.
bu kabusu sona erdirecek bir seçmen kitlesi var mı gerçekten?
ya da böylesi bir faşist güç makinesinin seçimle defedilmesi mümkün olacak mı hakkaten?