ankara havası

sabit ritm, saz, pavyon, enteresan sözler.

iç anadolu kıvraklığını, zeka patlamasını yansıtan bu müzik akımı tüm yurt sathına ve yurtdışı temsilciliklerine ulaşmış durumda.