avant-garde

fransızca askeri bir terim olan "öncü birlik" sözcüğünden gelir. gerek fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, "yenilikçi" kişiler veya "deneysel" işler anlamına gelir.

(bkz: avangart )
kelime kökenine bakarsak fransızcada 'avant' önce demektir. ingilizcedeki before yani. 'garde' sözcüğü ise bekçi demektir ki bu da 'garder' yani tutmak fiilinin isimleşmiş halidir.

birleşik kelime olarak kullanılan avant-garde günümüzde daha çok denenmemiş yenilikçi akımlar için kullanılsa da eskiden fransız ordusunda 'öncü birlik' anlamına gelmektedir. önde giden öncü olan moda müzik akımları günümüzde bu şekilde tabir edilir.