avant-garde

fransızca askeri bir terim olan "öncü birlik" sözcüğünden gelir. gerek fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, "yenilikçi" kişiler veya "deneysel" işler anlamına gelir.

(bkz: avangart )
kelime kökenine bakarsak fransızcada 'avant' önce demektir. ingilizcedeki before yani. 'garde' sözcüğü ise bekçi demektir ki bu da 'garder' yani tutmak fiilinin isimleşmiş halidir.

birleşik kelime olarak kullanılan avant-garde günümüzde daha çok denenmemiş yenilikçi akımlar için kullanılsa da eskiden fransız ordusunda 'öncü birlik' anlamına gelmektedir. önde giden öncü olan moda müzik akımları günümüzde bu şekilde tabir edilir.
yenilikçi ve deneysel işleri tanımlar.