ayısızlık

ayısızlık yızırlırının ınınılmız yırıtıcı ınsınlır ılmısı.
belki de aha sessizlik manasındaki ay ıssızlık diye de algılanabilir sözcüktür.
sırtını kaşıyacak bir pençe noksanlığında fark edilen dramatik yoksunluk. *