bilanço

temel mali tablolardan biri.
varlık ile kaynak denkliği ilkesi üzerine kurulmuş çift taraflı kayıt sisteminin temeli.
5 ana parçadan oluşur:
1- dönen varlıklar
2- duran varlıklar
3- kısa vadeli borçlar
4- uzun vadeli borçlar
5- özkaynaklar
ana kırılım aktif ve pasif hesaplar olarak ikiye ayrılır.
*