boykot

"bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma" ve "bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme" anlamında dilimize fransızcadan geçmiş olan kelimedir. iş bu sebeple fransayı boykot etmek eylemi cümlesinde komik duran kelimedir.
demokratik evrimini sağlıklı biçimde tamamlayabilmiş toplumlarda görülür.
tüm sivil toplum örgütlerinin kolaylıkla, doğallıkla ve sıklıkla kullandığı bir kitlesel mesaj ve direniş yöntemidir.
her süreç, her hizmet veya her iş boykot edilebilir ve gerektiğinde edilmelidir.

(bkz: sivil itaatsizlik)