cinsiyet

cinsiyet (eşey ya da cinslik olarak da adlandırılır), erkek ve kadının arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ve feminist teoride kadın ve erkek davranışı arasındaki sosyal olarak inşa edilmiş farklılıkları gösteren ve bu yönüyle farklı bağlamlarda farklı kullanımlara sahip bir kavramdır.cinsiyet kavramı, bir bireyin sahip olduğu fizyolojik, biyolojik ve genetik özellikleri olarak da tanımlanabilir. bu özellikler bireyler arasında eşitsizliğin oluşması için bir sebep değildir. bu özellik sadece cinsiyet farkı yaratmaktadır.
tıp bilimlerinde cinsiyet iki tanedir.
1) dişi (cinsiyet)
2) erkek (cinsiyet)
cinsiyet ve cinsellik arasındaki ilişkileri açıklayan güzel bir diyagram

cinsiyet kavramını anlamak için aşağıdaki kavramları da anlamak lazım:
biyolojik cinsiyet: doğada dişi ve erkek olmak üzere iki normal cinsiyet vardır. fakat hermafrodizm denilen bir şey de var. embriyolojik olarak genital sistem gelişirken anormallikler olabiliyor.
cinsel kimlik: insanın kendini nasıl hissettiği ile alakalıdır. kadından erkeğe bir spekturum var. herkes kendini bu spekturumda bi yerlerde tanımlar.
cinsel ifade:feminenden maskülene bu spekturumda herkes bi yerlerdedir.
cinsel yönelim: yönelim diyoruz farkındaysanız tercih demiyoruz. homo:aynı hetero:farklı demektir. aynı cinseyete karşı yakınlık hisseden homoseksüeldir. iki cinsiyete de yakınlık hissedenler biseksüel, farklı cinsiyete ise heteroseksüeldir. kimi görüşe göre aslında herkes biseksüeldir.