deniz kızı

belinden yukarısı dişi bir insan görünümünde olan, ama aynı zamanda bir balık kuyruğuna sahip olan efsaneleşmiş düşsel inanışlardır.
dünya üzerinde birçok kültürde deniz kızları farklı, ama birbirine çok yakın şekillerde betimlenmiştir. sirenler gibi bazı deniz kızları denizcilere şarkılar söyleyip onları büyülerler, işlerinden alıkoyarlar ve güverteden denize yuvarlanmalarına ya da daha kötüsü geminin batmasına neden olurlar. diğer hikâyelerde ise deniz kızları boğulma tehlikesi geçiren erkekleri kurtaran iyi kalpli deniz canlıları olarak betimlenmişlerdir. aynı zamanda bu erkekleri su altındaki krallıklarında yaşamaya da davet ederler.
deniz kızları ingiliz kültüründe uğursuz, felaketlerin haberci yaratıklar olarak gözükmüşlerdir. bazıları devasa büyüklükte, 160 feetten uzundur.
ayrıca deniz kızları nehirlerde ve tatlı su göllerinde de yüzebilirlerdi. bir gün, lorntie'li laird, evinin yanındaki gölde, boğulan bir kadın olduğunu düşündüğü bir şey görür ve yardım etmek için suya atlar. ama uşaklarından biri onu geri getirir ve göldekinin bir deniz kızı olduğu konusunda efendisini uyarır. bunun üzerine deniz kızı, uşak orada olmasaydı o adamı öldürebileceğinden yakınıp yakarmaya başlar.
yukarıdaki efsanedekinin aksine, deniz kızları çoğu zaman daha iyilikseverdirler ve insanların yaralarını tedavi ederler.
bazı söylenceler deniz kızlarının kötü yönde kullanacakları ölümsüz bir ruhları olup olmadığı sorularını arttırmıştır. liban adlı bir başka yaratık ise kutsal bir deniz kızı olarak kabul görmüştür. aslında baştan insandır ama sonradan deniz kızına dönüşmüştür. üç yüz yıl sonra, irlanda hristiyanlaşınca, liban'ın da vaftiz edildiğine inanılmıştır. ingiliz kaynaklarında, aynı zamanda deniz erkeklerinden de bahsedilmiştir. deniz erkekleri deniz kızlarından daha vahşi ve çirkindir. ama az da olsa insanlarla ilgilenirler.
eğer şöyle bir şeyse alırım bir dal(bkz: merbear)
erkeklerin güzellik söz konusu olduğunda sazan gibi atlayacağı görsel şölen. sahip olmak istedikleri varlığın bunu hissettiğinde ellerinden kayıp gideceğini bilmediklerinden olsa gerek, gerçek olsa karada olduğu gibi suda da hayat olmazdı kadınlara.
kopenhag'daki deniz kızı heykeli en ünlü deniz kızlarındandır. zaman içinde orasını burasını kesip parçalamışlar tekrar yerine koymuşlardır.
sanırım en güzel olanları karayip korsanlarındakilerdi. güzel olduğu kadar da tehlikeliler, adeta birer hamsi hepsi. *ayrıca bir feminist olarak deniz kızlarının metalaşmalarından ve vücutları üzerine iğrenç yorumlar yapılmasından çok rahatsızım.