dom

romanlarla aynı kökenden olmakla birlikte onların aksine avrupa yerine daha çok ortadoğu sınırları içerisine yayılmış olarak yaşayan topluluktur.
genelde çalgıcılıka uğraşan mezopotamya da poşa denilen kavim.
su borulu buhar kazanlarında bulunan bir nevi kanaldır.