duyarsızlık

çünkü içgüdüsel isteklerimizin peşinden gitmeyi seçecek şekilde evrimleşmişiz. bu yüzden, istesek de o engelliye yardım edemiyoruz.
modern toplum anlayışının bizlere bıraktığı miras.