ejderha

ejder olarak da bilinir, yarasa kanatlı, dikenli kuyruklu, derisi pullu, ağzından ateş saçan dev kertenkele ya da yılan biçimindeki efsanevi canavar. tarih öncesinin ejderhayı andıran dev sürüngenleri hakkında hiç bilgi yokken bile bu yaratıkların varlığına inanılırdı.
avrupa'da uğursuzluk getirdiklerine inanılır, fakat uzakdoğuda uğur ejderha ile bir tutulur. çin'de oniki burçtan biri ejderhadır. avrupa'da pek çok efsanede kötü karakterdir, fakat uzakdoğuda ejderhaların sonsuz iyilik ve bilgelik getirdiklerine inanılır. pek çok insan tarafından ejderhaların gerçekte yaşayıp yaşamadığı konusunda tartışmalar yapılmıştır ve hala yapılmaktadır. hatta ejderhalar hakkında belgeseller bile yapılmaktadır. şüphesiz ki geçmişte bulunan ve ejderha iskeleti sanılan iskeletler dinozor iskeletleridir. efsanelere göre yumurtlarlar. bazı mitlere göre yavrularına karşı şaşırtıcı derecede iyi anne olabilirler. hazine biriktirirler ve onları korurlar. dünyanın hemen her yerinde ejderha efsanelerine rastlamak mümkündür.
çok eski dönemlerde, insan uygarlıklarına eşlik etmiş gizemli bir varlık türü.
günümüz uygarlıklarının çoğunun efsanelerinde (avrupa ve asya uygarlıklarında) benzer biçimde tanımlanmış olduğundan, hiç yaşamamış olmasını mümkün görmüyorum.
önemli olan, neden veya nasıl yok oldukları.
belki de dinazorların bir akrabasıydı bu varlıklar.
ama, neden efsanelerde dinazorlar hiç geçmezken, ejderlerden bahsedilmiş hep?