erkek cinselliğinin kadın cinselliğinden farkı

erkeklerde görsel cinsel uyaranlarla uyarılma daha kolaydır.
erkeklerde cinsel sapkınlıklara daha sık karşılaşılır.
cinsel ilişki isteği (cinsel istek) ve cinsel ilişki kadınlarca daha çok önemsenir.
cinsel davranışların nihai amacı erkeklerde orgazmla eşanlama gelen boşalmadır.
az gelişmiş ülkelerde kadın cinselliğine göre daha az bastırılmış olmasıdır.
şiddet ve hükmetme aracı olarak da erkekler cinselliklerini kullanırlar.edilgen olmayı doğalarına aykırı kabul ederler.bir çok kadın ve eşcinsel cinayetinin temel nedenleri altında bu yatar.kadın erkeğin üstünlüğünü red ettiği anda,eşcinsel ise edilgenliği ele aldığında savunma sistemi harekete geçer.