error 524

ayı sözlük'ün son server değişikliğinden sonra, server'a ulaşımlar ile ilgili problemlerin yaşandığı sırada ekranda beliren hata kodu...
"a timeout occurred" yani bir zaman aşımı sonucudur. sunucu / istemci arasındaki veri akışının olması gereken zaman aralığında gerçekleşememesi halinde verilen hata kodudur.