eşcinsel bakış

eşcinsellerin olaylara bazen bir kadın gözüyle bazen bir erkek gözüyle bakabilmelerinden kaynaklı, olaya nasıl tepki verecekleri kestirilemeyen, bu bakış açısıyla bazen çok başarılı sonuçlara ulaşılabildiği gibi, nadiren ise abartı derecede hatalı sonuçlara varılabilmekte olma iddiasıdır.
genellikle duygusal bakış açısıyla örtüşür.
yer yer de sanatsal bakış açısıyla örtüşür ki; <br> <br>(bkz: ünlü eşcinseller) <br> <br>(bkz: eşcinsellerin müzik ve sanatta başarılı olması)
hemcinslerin birbirine cinsel olarak bakması olsa da; duygusuz, sevgisiz, saygısız, kötü bir bakış olmadığı aşikârdır.
dünyanın en hetero erkeği gibi görünsende kendini ele veren bakıştır
pollyanna bakis acisiyla parareldir.bir nevi ona mahkum edilmistir.
queer as folk dizisinde emmett honeycutt ın televizyon kanalında queer guy, gayman adıyla gerçekleştirdiği bakış.