ezoterizm

sadece seçilmiş belli bir topluluğa verilen semboller ve şifreler aracılığı ile aktarılan metafizik öğreti.
kadim uygarlıklarda yaygın bir anlayışı ve felsefi yöntemi ifade eder.
günümüzde, tapınak şövalyeleri, masonluk, anadolu aleviliği ( bektaşilik) ve arap aleviliği gibi inanç sistemlerinde de geçerlidir.
çünkü, sakınılması ve korunması gereken özel bilgilerin herkese aktarılmaması gerektiği savunulur.
zahiri olanı değil, batını ve özü yakalamayı gerektirir.
bu nedenle, bu tür inanç sistemleri, herzaman kötü ve/veya şeytani ilan edilmiştir.

(bkz: ayn-mim-sin teslisi)
(bkz: ihvan-üs sefa)