feromon

antik yunancadaki kökeni phero "taşımak" ve ormí "hormon" dan gelen, hormon taşıyan anlamındaki sözcük. aynı türe ait bireyler arasında sosyal davranışlar yönünden bir cevaba sebep olan kimyasal faktörler. başlıca bilinenleri uyarı feromonları, eşeysel feromonlar ve iz feromonları olmakla birlikte kesinlikle bunlarla sınırlı da değildir. mini minnak tek hücreli prokaryotlardan tutun da çok hücreli kompleks canlılara kadar geniş bir kullanımı vardır. en çok böceklerin davranışlarına etkisi dökümante edilmiş olmakla birlikte, pek çok omurgalı canlıda ve hatta bitkilerde bile feromon aktivitesi bulunmaktadır. her ne kadar vikipedi kuşlarda feromon bulunmadığını iddia etse de bu düpedüz kürdür. üropigial bez sayesinde bazı deniz kuşlarının da feromon salgıladığı tespit edilmiştir, fakat hala araştırılıyordur.
insan türünde de mevcut olan maddedir.lakin insanlar iletişim için gerekli dili geliştirdikleri için körelmiştir.bazı insanların kokusunu daha çekici gelmesi ve bebeğin annesinin kokusunu duyunca sakinleşmesi gibi durumlar bu yüzdendir.lakin konu eşcinselliğe gelince durum biraz karışıyor.evrimsel olarak üreme ic güdüsüne daha doğrusu gen soyunu devam ettrime durtusu bizde gelişmediği için galiba biz bunu sadece zevk için kullanıyoruz.
feromen noktalarının kulak arkası ve burun üstü olduğunu söyleyen bilim adamları mevcuttur.