göte pamuk tıkamak

ölünce insanın içindeki gazla birlikte ve kaslar gevşediği için bilimum maddelerin akmasını kokmasını önlemek için yapılan uygulama.
islâmiyet dinine göre, ölen zat yıkanır ve bağırsaklarına basılarak dışkısı çıkartılır, bu işlem yapıldıktan sonra-üç kez yapılması gerek diye biliyorum, tüm yıkama üç kere tekrarlanıyor çünkü- tekrar bir yıkama olur ve sonrasında anüse, dışkı çıkışı, gaz çıkışı, bilinmeyen ve istenmeyen sıvı çıkışı, vb. durumlar olmasın diye pamuk tıkanır.