hannah arendt

alman düşünürlerden. yahudi olması, l. ve ll. dünya paylaşım savaşlarına şahit olması sebebiyle genel anlamda kitapları özgürlük, otorite, iktidar gibi baskın güçleri eleştirileri üzerinedir, ki bunu daha çok bir olumsuzlama olarak ele almak gerekir. çevrilen eserleri;

geçmişle gelecek arasında
totaliterizmin kökenleri
rahel varnhagen: bir yahudi kadının hayatı
insanlık durumu
adam smith'in 1776 yılında yayınlanan toplumların refahı kitabında dile getirdiği ve liberalizm'in sloganı haline gelen "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" sözü için "bahsedilen şey, mal ve hizmetin serbest dolaşımı değil; emek ve iş gücünün serbest dolaşımı ve ticaretidir" şeklinde bir yorum getirerek "serbest piyasa" mantığındaki bakış açısına takla attırmıştır.
en ünlü eserlerinden biri olan kötülüğün sıradanlığı (banality of evil) adolf eichmann davası üzerinedir.