hannah arendt

alman düşünürlerden. yahudi olması, l. ve ll. dünya paylaşım savaşlarına şahit olması sebebiyle genel anlamda kitapları özgürlük, otorite, iktidar gibi baskın güçleri eleştirileri üzerinedir, ki bunu daha çok bir olumsuzlama olarak ele almak gerekir. çevrilen eserleri;

geçmişle gelecek arasında
totaliterizmin kökenleri
rahel varnhagen: bir yahudi kadının hayatı
insanlık durumu
adam smith'in 1776 yılında yayınlanan toplumların refahı kitabında dile getirdiği ve liberalizm'in sloganı haline gelen "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" sözü için "bahsedilen şey, mal ve hizmetin serbest dolaşımı değil; emek ve iş gücünün serbest dolaşımı ve ticaretidir" şeklinde bir yorum getirerek "serbest piyasa" mantığındaki bakış açısına takla attırmıştır.
alman siyaset bilimcidir. iki dünya savaşına da tanıklık etmiş olup, o dönemlerde etkin olan totalitarizmin kökenine inmeye çalışmış ve onun antisemitizm ve emperyalizm gibi iki unsurdan kaynaklandığını ileri sürmüştür. eserlerinde birbirleriyle bağlantılı olarak kamusal alanın çöküşü, dolayısıyla politika yapma eyleminin yavaş yavaş ortadan kalkıyor olmasını ele almıştır. vita activa terimini ortaya atmıştır. bu terim emek, iş ve eylem olmak üzere üç ana etkinlik üzerine kurulmuştur.

ona göre özgürlük ancak kamusal alanda varlığını sürdürür. kamusal alanda yer almak da politika yapmak demektir. hane hayatında özgürlükten söz edilemez. fakat modern çağda kamusal alan ve bireysel alan yerini toplumsal alana bırakmıştır.

insanlık durumu en bilindik eseridir.

kendisiyle ilgili bir film de yapılmıştır;
https://www.imdb.com/title/tt1674773/