harvey milk

insanlık için önemli bir şahsiyet, şahsiyetten öte mücadelenin vücut bulmuş hali. her lgbt bireyin harvey milk'i tanıması gerekir. kelime dağarcığım bu adamı tanımlarken bitiyor maalesef. huzur içinde yatsın.
katledilişinin ardından bugün, yaşadığımız dönemin en büyük gücünde sebep olduğu yasal hak eşitliğinde fikri zemin hazırlayışını unutmamak gerek. yaşamlara damgasını vurmuştur. boşuna ölmemiştir. amerikan yüksek mahkemesi eşcinsel evlilikleri 5 lehte 4 aleyhte oyla onayladı obama love wins (aşk kazandı) dedi. tüm bu elli yıllık hikayenin sonunda sonu gelmez bir ilham kaynağı olmuştur.
milk filmi çekilmeseydi bu kadar tanınabilir miydi acaba diye düşündüğüm adam.

en azından bendeniz, yıllar önce milk sayesinde varlığından ve yaptıklarından haberdar olmuş ve filmi izledikten sonra hakkında araştırma yapmıştım.
1977'de san fransisco belediye meclisine üye seçilerek, amerikan tarihinde bir seçimde seçilmiş ilk açık eşcinsel olan tarihi şahsiyet. iç çekişmelerden dolayı da görevindeki 11. ayında iş arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştür. amerikan lgbt hak mücadelesinde çok önemli bir yeri vardır, sadece filmi çekildi diye önemli olmamıştır. bilakis önemli olduğu için filmi çekilmiştir. stonewall olaylarından 8 sene sonra, seçim kampanyasında bangır bangır eşcinselim ben diyerek oy istemek her babayiğidin o dönemde yapacağı birşey olmadığından öncü rolü olmuştur.
(bkz: the times of harvey milk)

http://ayilarock.ayisozluk.com/the-times-of-harvey-milk-harvey-milk-zamanlari/