hegemonya

bir topluluğun bir diğer topluluğa sahip olduğu tüm görüşleri kabul ettirmesi şeklinde tanımlanabilir.
gramsci'nin iktidarı açıklarken kullandığı kavramlardan biri. bu kavrama göre iktidar toplumu yönetirken zorun yanı sıra toplumsal rızayı da üretmeye çalışır.