hegemonya

bir topluluğun bir diğer topluluğa sahip olduğu tüm görüşleri kabul ettirmesi şeklinde tanımlanabilir.