insanımtrak

günümüzde çeşidi oldukça artmış olan evrimsel canlı türü. popülist kültürün ve global güçlerin etkisi ile beyninin büyükçe bir bölümünün varlığını unutmuştur. iki ayağı üzerinde yürüseler ve giyim kuşam olarak insanları andırsa da ağzını açtığı andan itibaren kendini ele verir
insana yakın/benzer olan, insanımsı, insan demosu varlıktır.