insanın kendisi ne ise karşısındakini de öyle bilir

kendi hal ve davranışlarını, isteklerini, arzularını, yaptıklarını, yapamadıklarını bilinç altında gizleyip, başka biri yapmış/yapıyormuş gibi lanse etmek.
kişi kendinden bilir işi sözünün açıklaması.
anlaşamamanın en önemli sebeplerindendir. kendi yapmayacaklarını ya da yapacaklarını karşındakinden de bekleme durumu.
farklılıkları yanlış olarak yorumlamaya neden olabilecek yanılgı.