insanın kendisi ne ise karşısındakini de öyle bilir

kendi hal ve davranışlarını, isteklerini, arzularını, yaptıklarını, yapamadıklarını bilinç altında gizleyip, başka biri yapmış/yapıyormuş gibi lanse etmek.
kişi kendinden bilir işi sözünün açıklaması.
anlaşamamanın en önemli sebeplerindendir. kendi yapmayacaklarını ya da yapacaklarını karşındakinden de bekleme durumu.
farklılıkları yanlış olarak yorumlamaya neden olabilecek yanılgı.
psikolojide yansıtma olarak geçen savunma mekanızmasına tekabül ediyor sanki.