ırgat

demir almada, halatları dolayıp gemiyi yanaştırmada veya karaya çekmede kullanılan, hidrolik, elektirikli, istimli veya insan kuvvetiyle çalıştırılan yatay veya dikey mekanizma.
adana konulu dizilerde konağın zimmetli demirbaşıymış gibi lanse edilen emekçi abilerim-ablalarımdır.
feodal düzendeki serflerin anadolu modeli, maraba da denilir.