kabala

yahudi mistizmidir kendileri. kelime manası "almak, kabul etmek"tir. ebedi ve gizemli ein-sof (her şeyden önce olan tanrı; islam mistizminde el-evvel) ile ölümlü ve sonlu evren arasındaki ilişkiyi açıklar.

abala bilimi,herhangi soyut bir şey ile uğraşmaz, sadece insanın nasıl yaratıldığı ve daha yüksek varoluş seviyelerinde nasıl faaliyette bulunduğu ile uğraşır.

kabala bilgeliğinin manevi dünyaya çalışmak için bir araç olduğuna inanılır . dünyamızı keşfetmek için, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri kullanırız. ancak doğal bilimler sadece beş duyumuzla algıladığımız fiziksel dünyaya çalışır. içinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için, duyularımızın algılayamadığı gizli âlemi keşfedebilecek bir araştırma aracına ihtiyacımız vardır.

kabala bilgeliğine göre realite iki güç veya nitelikten oluşur: alma arzusu ve ihsan etme arzusu, vermek. ihsan etme arzusu vermek istediği için bir alma arzusu yaratır, bu nedenle daha yaygın biçimde kullanılan adı 'yaratan’dır. bu yüzden inanca göre tüm yaratılış bu alma arzusunun tezahürleridir.

kabalayı, realitenin iki temel gücüyle - alma ve ihsan etme - çalışarak insanların faydalarına kullanabileceği düşünülür. kabala'nın sadece yaratılışın tasarımını öğrettiği, aynı zamanda realitenin her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen başlangıçtaki tasarlayanı gibi, nasıl tasarlayanlar olabileceğini öğrettiğine inanılır.

kabala bilgisi bazı teorisyenlere göre mısır kökenlidir. bunun sebebi de içinde kullanılan semboller, felsefik yönü ve bazı pratikleri antik mısır osiris inisiyasyonunda da görülmektedir. kabala hakkında direk dinsel metinler olmamakla beraber haham ve kabalistlerin yazdığı yazılar vardır. bunlardan en bilineni yehuda aşlag’ın "talmud eser sefirot" kitabdır.
metafiziksel konular içeren, yahudi gizemini anlatan kitaptır. bu kitabı anlamak ve işlevselleştirmek için hayatınızı tamamen buna adamanız gerekir.
hurufilik felsefesinin atasıdır.
ezoterik bir yahudi öğretisidir. yine, sümer ve mısır etkisi göze çarpar.
evrende, insanda, doğada ve tevratta yer aldığı öne sürülen gizli mesajları keşfederek ve yorumlayarak, yaratıcıyı ve evreni daha iyi anlamayı hedefler.
temel kaynağı tevrattır.
madonna'nın bir dönem merak sardığı yahudi öğretisidir.
erotica albümünü yapmış madonna'yı imana getirmiş öğreti.