kalk kız erkek doğra

bu seneki 8 mart yürüyüşünün en muhteşem dövizlerinden biriydi. çok güzel uyarlama. kadınlara yemek yapmayı, mutfağı, ev işlerine hapsolmayı layık gören erkeklere yapılması gereken uygulamadır.
ezilen veya haksızlığa uğrayan her birey, sınıf veya kesim için hakkını aramak ve elde etmek mübahtır.
bu olamıyorsa, isyan etmek veya misilleme yapmak, analarının ak sütü gibi helaldir ve evladır!

(bkz: feminizm)
(bkz: eko-feminizm)
(bkz: kadın hakları)
(bkz: kadın cinayetleri)
yürüyüşlerde taşımaktan en çok onur duyduğum dövizlerden birisiydi geçmişteki eylemlerde. kadınları evin içine hapseden ataerkil, kapitalist dünya içerisinde bir dışavurum bir isyan adeta. oldukça güzel bir uyarlama ama yine de favorimiz. (bkz: kahrolsun bağzı beyler ) (bkz: kocalarınızı öldürün )