kendine güvensizlik

lgbt bireylerin ergenliklerinde yaşadıkları ötekileştirme, aşağılanma, dışlanma gibi travmatik olaylar sonucunda sıklıkla geliştirdikleri psikolojik problem.
lgbti olmayan bireylerin de ergenliklerinde yaşadıkları ötekileştirme, aşağılanma, dışlanma gibi travmatik olaylar sonucunda sıklıkla geliştirdikleri psikolojik problem.
genelde sahip olan kişilerin karşısındakilere sözel, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamasına sebep olan problem. bu problemden kurtulmanın yolu, bin bir çeşit şekilde başkalarına saldırarak kendini tatmin etmek değil aksine o bin bir çeşit yolu bulmak için harcanan vaktin yakın çevreden ve uzman kişilerden destek almaya ayrılmasıdır.
(bkz: yansıtma)