kontrtenor

ince kadın seslerine de hakim erkek sesine verilen addır. ses tellerinin uzunluğunun etkili olduğu, falset söyleme ve şan tekniği kullanımı ile söylemeyi gerektirir. kastratolar için yazılmış barok müziğini günümüzde seslendiribilen türüne az rastlanır bir insan sesidir. ülkemizde ses rengi olarak en yakından tanınan kişi cem adriandır. fakat cem adrian bu sesi teknik düzeyde kullanabilecek tam yeterliliğe sahip değildir.
hava atmak gibi olmasında eşimin sesi bundandır.