liberalizm

en temel olarak bireysel özgürlükler ve ifade özgürlüğünü savunan özgürlükçü düşüncedir. sözlüğün çeşitliliğinden de anlaşıldığı üzere ayı sözlük liberalist zeminde varlığını sürdüren bir sözlüktür. içerisinde her kesimden ve bakış açısından yazarlar barındıran bu oluşumda ifade özgürlüğü ve bireysel özgürlükler, genelleme yolu ile insanlara hakaret etmek, insanların, etnik, siyasi, dini ve sosyal duruşlarına, seçimlerine hakaret etmekle karıştırılmamalıdır... unutulmamalıdır ki saygı önce hak edilen bir kavramdır, kurduğumuz cümlelerin ne kadar saygı hak ettiği kurulmadan önce iki kere düşünülmelidir. cümlelerimizde ve yazarlarla iletişimde buna dilkat edersek sözlüğün bu iberal dokusunu hepbirlikte korumaya devam edeceğimize inancım sonsuzdur.
liberalizm bir burjuva ideolojisi olarak tanımlamıştır. liberalizmin söylemleri kitlelere uyarlanabilmek için sol söylemlerde bulunur. bu sol-liberalizmdir.

lenin "ne yapmalı" adlı kitabında şöyle söyler;

"ya burjuva ideolojisi ya da sosyalist ideoloji. ikisi arasında bir orta yol yoktur. öyleyse herhangi bir biçimde sosyalist ideolojiyi küçümsemek, ona birazcık olsun yan çizmek, burjuva ideolojisini güçlendirmek demektir."


ayrıca lenin'in şu sözü asla unutulmamalıdır.

"'mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir marksistin bunu unutması suçtur.'' lenin
sağ liberaller şu sıralarda bolca lgbtleri aşağılamakla meşguller. sapkın diyenler mi, yumuşak diyenler mi seç seç beğen. ama en müthişleri (!) için aşağıdakilere bakınız.

(bkz:atilla yayla)
(bkz:liberal düşünce topluluğu)