maji

irade dogrultusunda değişiklik yaratmanın sanatı ve bilimidir, bizdeki tanımı büyüdür.
ismin kökeni iran mecusilerine dayanır.

arap hristiyanları incilde geçen üç yıldız bilimciyi tanımlamak için mecus kelimesini kullanmışlar, zira zerdüşti rahiplerin astronomi ile uğraşmaları olası.

bu kelime avrupa'ya magus olarak geçiyor ve anlamı değişerek yıldız biliminden büyücülüğe kayıyor.

esasen zerdüşti rahiplerinin yani mubidlerin yaptığı ateş ayinlerinden büyücülük anlamını çıkartmak o kültüre cahil bir yabancı için zor değil.

velhasıl magus kelimesi latince, kelime ingilizceye mage olarak geçiyor bu kişilerin icra ettikleri olay da magic oluyor. mage yerine bazen magi de kullanılıyor.

sonra dönüp dolaşıp bizim dilimize wicca ve neo-pagan inançlarıyla maji veya majisyenlik olarak ulaşıyor.
mantığı enerjiyi yönetmek olan eylem.