marduk

2012 yılı sonunda dünyaya çarpacağına ve böylece dünya üzerindeki yaşamı sonlandıracağına inanılan gezegen veya yıldız ya da meteor.
(kaynaktan kaynağa farklılık gösteriyor. kimi gezegen olarak görüyor, kimi gezegen olamayacağını ifade edip yıldız diyor...)
mezopotamya paganizminde babil şehrinin koruyucusu ve en büyük tanrıdır ama daha sonra diğer tanrılar silinmiştir ve marduk a tek tanrı olarak tapınılmaya başlanmıştır.
(bkz: semiramis)
ve semiramis'in sonradan değişen ismiyle (bkz: iştar)
sümer'in kitaplı dinlere mirası: korkutan ve cezalandıran bir ulu tanrı!
aynı zamanda, tanrıların geldiği gezegenin adı. diğer adı nibiru...

(bkz: anunnaki)
(bkz: sümerler)
(bkz: babil uygarlığı)