margaret thatcher

" iron lady" lakabıyla tanınan, adına filmler yapılan, ingiltere'nin ilk kadın başbakanı. bugün geçirdiği felç sonucu vefat etmiştir.
muhafazakarlığı ve acımasızlığı ile akıllara kazınmıştır. *
başbakanlığını yaptığı ingiltereyi başarılı şekilde ab çizgisinden abd çizgisine getirerek ülke tarihinde önemli bir yer edinmişti.
yirminci yüzyılın son yirmi yılına damgasını vurdu. kapitalizmin zaferi, serbest piyasanın zenginliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun tartışılmaz bir şekilde kabul edilmesi, devletin dünyanın neredeyse her yerinde küçülmesi gibi devrim niteliğindeki olayların baş kadın kahramanı oldu. şeytan imparatorluğu sovyetler birliği'nin çökertilmesinde, saddam'ın kuveyt'ten çıkarılmasında ve avrupa birliği karşıtlığında cepheye en önce hep o koştu.
taviz vermez politikalarıyla önce ülkesi ingiltere'ye ardından da dünyaya adını ezberleten, ingilizlerin 'demir lady' lakaplı başbakanıydı.
siyasi hayatının başlarında erkek eşcinselliğinin suç olmaktan çıkarılmasını savunan az sayıda ki muhafazakar parti milletvekillerinden biriydi. iktidara geldiğinde ise işler değişmişti. önceleri desteklemiş olduğu erkek eşcinselliğine karşın, thatcher 1987'deki parti kongresinde "geleneksel ahlaki değerlere saygı göstermeyi öğrenmesi gereken çocuklarımıza, eşcinsel olmanın temel bir hak olduğu öğretiliyor" demiştir. bazı muhafazakar milletvekilleri thatcher döneminde eşcinselliğin "teşvik edilmesine" karşı çoktan bir hareket başlatmıştı. aralık 1987'de çıkarılan tartışmalı bir kanunla okullarda eşcinselliğin "meşru bir ilişki türü" olabileceğinin öğretilmesi yasaklandı. bu kanun sonraki yıllarda iptal edilmiştir.