maskeli ahlakçılık

azınlık olan eşcinseller arasında da beklenmedik bir yüzdeyle görülen korkunç tutum. dini, milli ve geleneksel motiflerle işlenmiş ahlaki normları en katı ve soğuk haliyle toplumun geneline yayma düşüncesi. maskeli olmasından kastedilense özde dışlayıcı tavırla sunulan bu anlayışın kendiyle yüzleşme cesareti olmayanlar tarafından gerçekleştirilmesidir. daha çok kendi ahlaksızlıklarının üzerini örtmeyle beslenen bu zihniyet, sergilediği ikiyüzlülüğün ötesinde sütten çıkmış ak kaşık misali ahkamını keser, yargılar hatta kelle ister. linç kültürünün gelişimine zemin hazırlaması ise yaranın kanadığının, gün yüzüne çıkarak somutlaştığının delilidir.

tecavüzün adını duyar duymaz yerinden fırlayan ancak gizli çekilmiş seks görüntülerinin- tecavüz olanları da dahil- internet dolaşımında izlenme rekorları kırmasına katkı sağlayan ve arkadaş muhabbetlerine meze eden, travestilerin toplum ahlakını bozduğu gerekçesiyle yok edilmesini talep edip- hatta travesti cinayetleriyle somutlaştıran- tek gecelik ilişki yaşamak için uçkurunu tutamayan, eşcinselleri içine sindiremeyen ancak deliksel yalnızlıklarında tutunacak dal olarak gören, dini nedenlerle giyim tarzından dolayı taşlamayı layık görüp, izlerken ağzının suyu akanların hep tanıdık çıkması tesadüf olmasa gerek. belki bu maske yaşanılarak elde edilen kirlerle oluşmuştur ve aynaya bakıldığında bile gerçek yüzümüzü göremeyecek kadar katılaşmıştır, tıpkı başkalarının hayatına biçilen değerlerin keskinliği kadar.
ikiyüzlülüğün senaryoya uydurulmuş hali.

örneğin;

(bkz: dindar görünümlü sapık)
... http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=10545 .... buyurun ateş hattına.
ahlâk, toplumu yaşanılır kılan en önemli unsurların başında geliyor. bireyin, başkasına ve kendi bedensel&ruhsal bütünlüğüne zarar vermediği sürece, yaşadığı her türlü "ahlâksızlık" elbette kendisini bağlar. fakat, kendi sınırlarını aşan, başkalarının bu yaşanan "ahlâksızlıktan" etkilenmesine vesile olan her konuda bence, bir şekilde etkilenen ya da etkilenme ihtimali olan herkesin her türlü yorumu, yine ahlaki sınırları aşmadan yapma hakkı vardır. üstelik bu eylemin sana göre ahlâksızlık olup olmaması da önemli değildir. dolayısıyla, her fikir beyanına bir şekilde ahlâkçılık yaftasını yapıştırmak bana anlamsız geliyor. artık, bu ahlâkçılıktır dendiğinde, aman yine kim boş yapmış gibi bir reaksiyona giriyor insan ister istemez.