medhi cüvenanı edirne

"edirne oğlanlarının övülmesi" anlamındaki divan edebiyatında önemli yer tutan, o dönemin önemli ve güzel oğlanlarını ve bunların eğlence kültürünü anlatan kitap.

(bkz: osmanlıda eşcinsellik)
(bkz: divan edebiyatı)