muhayyile

hayal gücü.
"o andan itibaren muhayyilesi çalışmaya başlamıştı." a.hamdi tanpınar