muşmula

beşbıyık- döngel de denir, eğri büğrü gövdeli, dallı budaklı küçük bir ağaçtır, meyvesi iyice olgunlaştıktan sonra yenir.

(bkz: muşmula suratlı)
yeni dünya ve malta eriği gibi yaygın kullanılan isimleri de vardır.