mütecessim

kökeni arapça cism oluyor.
başta m harfi olunca mef-ul oluyor yani o işte netkilenen şey , kişi , kurum ya da kuruluş

bu da cisme bürünen şey anlamına geliyor dolayısıyla
osmanlıca; soyut olanın somut olana dönüştürülmesi