mütemmim cüz

yokluğu o şeyin kullanılmasını, ondan yararlanmayı ya engeller ya da ciddi oranda kısıtlar manasındadır aynı zamanda.işte bu tam beni ifade edebilir niteliktedir
cemil ipekçi nin bıyıkları.
hukukta, birşeyin tamamlayıcı nitelikteki temel parçalarını ifade eder.
öyle ki, o parça olmadan, geriye kalan kısmın asıl işlevini yerine getirmesi güçleşir.
örneğin, bir evin kapıları ve pencereleri, bir otomobilin tekerlekleri,...vb.