müzik ruhun gıdasıdır

insan ruhunun, tıpkı insan bedeninin gıdaya gereksinim duyması gibi, müziğe gereksinimi olduğunu belirten laf.