nabza göre şerbet vermek

muğlak cevaplar vererek olayın akışına göre hareket etmek anlamına gelen deyim.